Introductie
Redactie
Vertaling
Tarieven
Over JT
Opdrachtgevers
Links
Contact
Redactie

Bij het redigeren van uw tekst wordt vanzelfsprekend de spelling, grammatica en interpunctie gecorrigeerd. Daarnaast is er veel aandacht voor de opbouw, logica en stijl van de tekst. JT Redactie kruipt als het ware in de huid van de beoogde lezer. Roept de tekst vragen op, dan worden die aangegeven. U kunt dan bepalen of er meer uitleg moet worden gegeven of dat dat voor uw doelgroep niet nodig is. De uiteindelijke tekst zal correct zijn en bovendien duidelijk en prettig leesbaar.

Zo nodig herschrijft JT Redactie delen van de tekst. Alle veranderingen worden aangegeven met de 'Wijzigingen bijhouden' functie van Word. U kunt dan zelf beslissen of u bepaalde veranderingen wilt doorvoeren of niet. Wilt u liever dat bijvoorbeeld de correcties op het gebied van spelling en grammatica ongezien worden doorgevoerd, dan kan dat uiteraard ook.